Zwroty i reklamacje - NORSAN Polska

Prawo do odstąpienia od umowy. Reklamacje. Zwroty.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Aby z niego skorzystać należy skontaktować się z nami (info@norsan-omega.pl), przed upływem 14 dni od otrzymania zamówienia, a następnie, po otrzymaniu listu przewozowego, odesłać towar na poniższy adres:

Zwroty:

NORSAN Polska Sp. z o.o.

Kazimierza Królewicza 2n/U1

71-552 Szczecin

Telefon:

+48 793 556 369

E-mail:  info@norsan-omega.pl

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Obsługą Klienta na adres: info@norsan-omega.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym norsan-omega.pl
Pobierz w PDF

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)


Lp. Nazwa Produktu Symbol Produktu Ilość Cena jednostkowa
1
2
3
4
5


Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*) …………………………………………………………………….

DANE KONSUMENTA(-ÓW)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………

Adres e-mail konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………..

Telefon konsumenta (-ów)…………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis Konsumenta (-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

*) Niepotrzebne skreślić