POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH

 

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też ochrona i zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest dla nas istotne. Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej, ściśle przestrzegamy przepisów prawa przy przetwarzaniu danych osobowych. Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej ściśle przestrzegamy przepisów prawa. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o sposonach i celach gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych.

1. ORGAN ODPOWIEDZIALNY

San Omega GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin (zwana dalej San Omega) odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Państwa danych przez San Omega zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych osobowych, w całości lub w odniesieniu do środków indywidualnych, mogą Państwo przesłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie na następujące dane kontaktowe:

San Omega GmbH
Gubener Str. 47,
10243 Berlin, Niemcy
Telefon: +48 77 688 8200

E-Mail: info@norsan-omega.pl

Ponadto, w każdej chwili mogą Państwo oczywiście bezpłatnie uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas danych (patrz również punkt 8).

2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o faktycznej lub osobistej sytuacji konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres, a także wszystkie dane inwentaryzacyjne, które podajesz nam podczas rejestracji i tworzenia konta klienta. Dane statystyczne, które gromadzimy na przykład podczas odwiedzania naszej strony internetowej i które nie mogą być bezpośrednio powiązane z Twoją osobą, nie są tutaj zawarte. Na przykład, statystyki dotyczące tego, które strony naszej witryny internetowej są najbardziej popularne lub ilu użytkowników odwiedza niektóre strony witryny Norsan..

2.2. KONTO KLIENTA

W ramach procesu zamawiania, możesz utworzyć swoje osobiste konto klienta na stronie zamówienia i ustawić zabezpieczające je hasło. Możesz tam przeglądać dane o zrealizowanych, otwartych i ostatnio złożonych zamówieniach oraz zarządzać danymi. Zobowiązują się Państwo traktować dane te jako poufne i nie udostępniać ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwie wykorzystane hasła, chyba że ponosimy odpowiedzialność za niewłaściwe jego użycie. Oczywiście w dowolnym momencie możecie Państwo odwołać swoją zgodę na założenie konta klienta. Wystarczające jest powiadomienie (np. e-mail, telefon, faks, list). W związku z tym usuniemy całkowicie Państwa dane, chyba że są one niezbędne do celów rozliczeniowych lub księgowych. Możliwe jest również złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta klienta.

2.3. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przy gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o telemediach oraz podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (DSGVO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane na potrzeby całego procesu przetwarzania Państwa zakupu, w tym wszelkich późniejszych gwarancji, dla naszych usług, administracji technicznej i naszych własnych celów marketingowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów realizacji umowy lub rozliczeń lub gdy wyrazili Państwo na to wcześniejszą zgodę. W ramach realizacji zamówień, np. usługodawcy, których tu używamy (np. przewoźnicy, logistycy, banki) otrzymują dane niezbędne do realizacji zamówień i zamówień. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez naszych usługodawców do realizacji ich zadań. Każde inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie ma miejsca u żadnego z powierzonych przez nas usługodawców. Do złożenia zamówienia potrzebujemy poprawne imię i nazwisko, adres i dane dotyczące płatności. Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, abyśmy mogli potwierdzić odbiór Twojego zamówienia i komunikować się z Tobą. Używamy go również do identyfikacji użytkownika (login klienta). Otrzymasz również zamówienie i potwierdzenie wysyłki na swój adres e-mail. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawowymi zobowiązaniami w zakresie przechowywania danych i jeżeli wystąpili Państwo z roszczeniem o usunięcie danych, jeżeli dane te nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zapisane lub jeżeli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, uwzględniając potrzebę udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub rozwiązania ewentualnych problemów, przestrzegania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, rozpatrywania wszelkich roszczeń/skarg prawnych, a także w celu tworzenia kopii zapasowych.

Oznacza to, że po Państwa ostatniej interakcji z nami, możemy i musimy przechowywać Państwa dane osobowe przez rozsądny okres czasu. Jeśli zbierane przez nas dane osobowe nie są już potrzebne, bezpiecznie je zniszczymy. Możemy przetwarzać dane dla celów statystycznych. W takich przypadkach dane będą jednak anonimizowane.

2.4. INTEGRACJA Z TRUSTED SHOPS 

Tablica powiernicza Trusted Shops jest zintegrowana na tej stronie internetowej w celu wyświetlania znaku jakości Trusted Shops i ewentualnie zebranych ocen oraz oferowania produktów Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia.

Służy to zabezpieczeniu naszych przeważnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Trustbadge i reklamowane za jego pośrednictwem usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

Po wywołaniu tablicy zaufania serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz żądanego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje wywołanie. Dane dostępu nie są oceniane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe będą przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, zdecydujesz się korzystać z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już zarejestrowałeś się do użytku. W takim przypadku obowiązuje umowa między Tobą a Trusted Shops.

2.5. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH

Oprócz przetwarzania informacji o użytkowniku w celu przetworzenia zakupu w firmie San Omega, wykorzystujemy również informacje o użytkowniku w celu komunikowania się z nim na temat zamówień, niektórych produktów lub promocji marketingowych oraz polecania produktów lub usług, które mogą go zainteresować. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych, zarówno w całości, jak i na potrzeby indywidualnych działań, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczające jest przekazanie danych kontaktowych, o których mowa w pkt 1 (np. e-mail, telefon, faks, list).

2.6. NEWSLETTER

Przy wysyłce Newsletteru stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody (double opt-in), tzn. wysyłamy Państwu newsletter pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzili Państwo, że powinniśmy aktywować tę usługę. Następnie wyślemy Ci e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać nasz newsletter, klikając na link zawarty w tym e-mailu. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas newsletterów w późniejszym terminie, mogą się Państwo w każdej chwili sprzeciwić temu, nie ponosząc innych kosztów (poza kosztami transmisji). W tym celu wystarczy wiadomość w formie tekstowej do danych kontaktowych wymienionych pod numerem 1 (np. e-mail, telefon, faks, list). Oczywiście w każdym newsletterze znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji.

2.7. REKOMENDACJE PRODUKTÓW POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB LISTOWNIE

Jako klient firmy San Omega (zakupiony produkt lub otrzymana usługa), od czasu do czasu otrzymasz od nas rekomendacje dotyczące produktu pocztą elektroniczną lub listownie. Otrzymasz od nas te rekomendacje dotyczące produktów, niezależnie od tego, czy zapisałeś się na biuletyn informacyjny, czy też nie. Ma to na celu dostarczenie Państwu informacji o produktach z naszej oferty, które mogą być dla Państwa interesujące na podstawie ostatnich zakupów dokonanych u nas. Surowo przestrzegamy wymogów prawnych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas zaleceń dotyczących produktów lub komunikatów reklamowych, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. W tym celu wystarczające jest przekazanie danych kontaktowych, o których mowa w pkt 1 (np. e-mail, telefon, faks, list). Oczywiście w każdym e-mailu znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji.

2.8. KONTAKT

Podczas kontaktowania się z firmą San Omega (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

3. COOKIES

Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszych stron internetowych. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że nasza strona internetowa i serwis posiadają jedynie ograniczone funkcje, jeśli nie pozwalają nam Państwo na ustawianie plików cookie.

Czym są cookies? Cookies to małe pliki, które są przechowywane na Państwa nośniku danych i które przechowują pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje plików cookie, tzw. pliki cookie sesji, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz tymczasowe/stałe pliki cookie, które są przechowywane na nośniku danych przez dłuższy okres czasu lub na czas nieokreślony. Ta pamięć masowa pomaga nam odpowiednio zaprojektować nasze strony internetowe i nasze oferty i ułatwia korzystanie z nich, na przykład poprzez zapisywanie

Jakiego rodzaju plików cookie używa San Omega? Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (koniec sesji) (stąd również pliki cookie sesji). Pliki cookie sesji są potrzebne, na przykład, aby zaoferować Ci funkcję koszyka zakupów na kilku stronach. Ponadto używamy również plików cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika. Podczas kolejnej wizyty, automatycznie rozpoznaje się, że już nas odwiedziłeś i które wpisy i ustawienia preferujesz. Te tymczasowe lub stałe pliki cookie są zapisywane na dysku twardym i są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. W szczególności te pliki cookie służą do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Dzięki tym plikom możliwe jest, na przykład, wyświetlanie na stronie informacji, które są specjalnie dostosowane do Twoich zainteresowań. Wyłącznym celem tych plików cookie jest jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do życzeń klientów oraz zapewnienie jak największego komfortu podczas surfowania z nami.

Jakie dane są przechowywane w plikach cookie? Pliki cookie używane przez San Omega przechowują jedynie dane pseudoanonimowe. Gdy pliki cookie są aktywowane, otrzymują one numer identyfikacyjny, a Twoje dane osobowe nie są przypisane do tego numeru identyfikacyjnego. Twoje imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane, które umożliwiłyby przypisanie pliku cookie do Ciebie, nie zostaną umieszczone w pliku cookie. Na podstawie technologii „cookies” otrzymujemy tylko pseudonimizowane informacje, takie jak: które strony naszego sklepu zostały odwiedzone, które produkty zostały wyświetlone itp.

Co to jest Onsite Targeting? Witryna San Omega wykorzystuje technologię „cookies” do zbierania informacji w celu poprawy jakości naszej reklamy i ogólnych doświadczeń online. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, lecz wyłącznie do pseudoanonimowej oceny korzystania ze strony głównej. Państwa dane osobowe nie będą w żadnym momencie łączone z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Dzięki tej technologii możemy przedstawić Państwu reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych w związku z analizą strumienia kliknięć (np. reklama skierowana na fakt, że w ostatnich dniach obejrzano tylko produkty dla dzieci). Naszym celem jest sprawienie, aby nasza oferta online była dla Państwa jak najbardziej atrakcyjna oraz zaprezentowanie Państwu reklamy, która odpowiada Państwa zainteresowaniom.

Re-Targeting Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. technologie re-targeting. Używamy tych technologii, aby uczynić stronę bardziej interesującą dla Ciebie. Technologia ta umożliwia dotarcie do użytkowników Internetu, którzy są już zainteresowani naszym sklepem i naszymi produktami z reklamą na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że zamieszczenie spersonalizowanej, interesującej reklamy jest ogólnie rzecz biorąc bardziej interesujące dla internauty niż reklama, która nie ma takiego osobistego odniesienia. Reklamy te są wyświetlane na stronach naszych partnerów w oparciu o technologię „cookies” i analizę wcześniejszych wzorców użytkowania. Ta forma reklamy jest całkowicie pseudonimowa. Żadne profile użytkowników nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie tzw. cookies oraz na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Państwa danych dotyczących użytkowania. Ponadto dane użytkownika są zapisywane w plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być wyszukiwane np. podczas kolejnych wizyt na stronach internetowych. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając przyjęcia plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

4. DANE LOGOWANIE

Przy każdym wejściu na stronę internetową Norsan dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika serwera. Zapisane dane zawierają następujące dane: Nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i wnioskowany dostawca. Adresy IP użytkowników będą usuwane lub anonimizowane po zakończeniu użytkowania. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że indywidualne dane dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych nie mogą być już przydzielane konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej lub mogą być przydzielane jedynie przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie czasu, pieniędzy i pracy. Pliki dziennika oceniamy w formie anonimowej, aby jeszcze bardziej usprawnić naszą usługę i witrynę internetową San Omega i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, aby szybciej wyszukiwać i korygować błędy oraz kontrolować pojemność serwera. Na przykład, możemy śledzić, kiedy witryna internetowa Norsan jest najbardziej popularna w użyciu i dostarczyć Ci ilość danych potrzebnych do dokonania zakupu tak szybko, jak to możliwe. Ponadto, analizując pliki dziennika, możemy szybciej identyfikować i korygować wszelkie błędy na stronie internetowej Norsan.

5. ANALIZA STORONY INTERNETOWEJ

5.1. GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics jest usługą świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje zbierane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Pragniemy zwrócić uwagę, że na naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego zapisu adresów IP (tzw. maskowanie IP). W związku z tym na nasze żądanie Google zapisuje Państwa adres IP wyłącznie w formie skróconej, co gwarantuje anonimowość i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących Państwa tożsamości. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach internetowych, Google skróci wcześniej Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany i skrócony przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystałć z tych informacji w celu oceny korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów o aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przekazywanie tych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych dotyczących zamówień. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google oraz sposób i cel przetwarzania danych opisany powyżej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto można uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z tych stron internetowych (łącznie z adresem IP użytkownika), a Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. Dalsze informacje na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5.2. GOOGLE ADS CONVERSION-TRACKING

Wykorzystujemy program do reklam internetowych Google Ads oraz śledzenie konwersji w ramach Google Ads Google Conversion Tracking. Jest to usługa analizy świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Gdy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie można ich zidentyfikować.
Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach internetowych klientów Google Ads.
Informacje zbierane przez Conversion cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy wybrali Conversion Tracking. Mówi to klientom o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji (bez otrzymywania żadnych informacji pozwalających zidentyfikować użytkowników).
Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji. Dalsze informacje oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl , https://policies.google.com/privacy?gl=pl&hl=pl

6. FACEBOOK PIXEL

Za Twoją zgodą, San Omega używa tak zwanego „Conversion Pixel” z Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook” w skrócie). Pozwala to na śledzenie zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej po kliknięciu przez użytkownika na reklamę lub wywołaniu reklamy na Facebooku. Służy to mierzeniu sukcesu reklam i ich ocenie do celów statystycznych i marketingowych oraz, w razie potrzeby, optymalizacji reklam w przyszłości. Dla nas zebrane dane nie są z reguły danymi osobowymi, ale anonimowymi – to znaczy, że nie możemy przypisać ich konkretnej osobie. Jednak Facebook przechowuje i przetwarza dane, o których informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy: Jestem świadomy używania piksela konwertującego na Facebooku. Jeśli masz mniej niż 13 lat, poproś swojego prawnego opiekuna o pozwolenie. W związku z tym Facebook może nawiązać połączenie z odpowiednimi profilami użytkowników. Facebook może również wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką danych Facebooka (dostępną pod adresem https://www.facebook.com/policy). Facebook i jego partnerzy mogą wykorzystywać te informacje do zamieszczania reklam na Facebooku i poza nim oraz przechowywać pliki cookie na komputerach użytkowników w tym celu. Użytkownik może zrezygnować z takiego wykorzystania w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

7. BEZPIECZNA TRANSMISJA DANYCH

Twoje dane osobowe będą bezpiecznie przekazywane przez nas za pomocą szyfrowania. Dotyczy to zarówno Twojego zamówienia, jak i loginu klienta. Używamy systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

8. PRAWA DO INFORMACJI STORNY POSZKODOWANEJ

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nasi klienci mają prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych, jak również prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Prosimy o przesłanie zapytań pocztą elektroniczną lub listownie.

San Omega GmbH
Gubener Str. 47
10243 Berlin, Niemcy

E-Mail: info@norsan-omega.pl

Menu