POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH - NORSAN Polska

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH

 

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też ochrona i zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest dla nas istotne. Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej, ściśle przestrzegamy przepisów prawa przy przetwarzaniu danych osobowych. Aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej ściśle przestrzegamy przepisów prawa. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o sposonach i celach gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych.

1. ORGAN ODPOWIEDZIALNY

NORSAN Polska Sp. z o.o.  (zwana dalej NORSAN) odpowiada za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Państwa danych przez NORSAN zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych osobowych, w całości lub w odniesieniu do środków indywidualnych, mogą Państwo przesłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie na następujące dane kontaktowe:

NORSAN Polska Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza Królewicza 2n/U1

71-552 Szczecin

Polska

e – mail: info@norsan-omega.pl

tel: +48 793 792 369

Ponadto, w każdej chwili mogą Państwo oczywiście bezpłatnie uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas danych (patrz również punkt 8).

2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o okolicznościach faktycznych lub osobistych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich na przykład Państwa nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane inwentaryzacyjne, które przekazują nam Państwo podczas rejestracji i zakładania konta klienta. Dane statystyczne, które zbieramy np. podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i których nie można bezpośrednio powiązać z osobą użytkownika, nie wchodzą w zakres tych danych. Są to na przykład statystyki dotyczące tego, które strony naszego serwisu cieszą się szczególną popularnością lub ilu użytkowników odwiedza określone strony serwisu NORSAN.

2.2. KONTO KLIENTA

W ramach procesu zamawiania, możesz utworzyć swoje osobiste konto klienta na stronie realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie hasła. Tutaj możesz przeglądać dane dotyczące Twoich zrealizowanych, otwartych i ostatnio wysłanych zamówień oraz zarządzać swoimi danymi. Użytkownik zobowiązuje się do traktowania danych osobowych w sposób poufny i nieudostępniania ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędnie użyte hasła, chyba że to my jesteśmy odpowiedzialni za błędne użycie. Zgodę na założenie konta klienta mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać na przyszłość. Do tego celu wystarczy wiadomość (np. e-mail, telefon, faks, list). W związku z tym całkowicie usuniemy Państwa dane, chyba że będą one potrzebne do celów rozliczeniowych lub księgowych. Możliwe jest również złożenie zamówienia bez zakładania konta klienta.

2.3. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

chrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów prawnych Federalnej Ustawy o Ochronie Danych, Ustawy o Telemediach oraz Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (DSGVO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane w celu całkowitej realizacji Państwa zakupu, łącznie z późniejszymi gwarancjami, w celu świadczenia naszych usług, administracji technicznej i własnych celów marketingowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celu realizacji umów lub rozliczeń lub gdy wyrażą Państwo na to wcześniej zgodę. W ramach realizacji zamówień, na przykład, usługodawcy, z których korzystamy (tacy jak przewoźnicy, logistycy, banki) otrzymują dane niezbędne do realizacji zamówień i zleceń. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie w celu realizacji ich zadań. Każde inne wykorzystanie tych informacji jest niedozwolone i nie ma miejsca u żadnego z powierzonych nam usługodawców. Do złożenia zamówienia potrzebujemy Twojego poprawnego nazwiska, adresu oraz danych dotyczących płatności. Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, abyśmy mogli potwierdzić otrzymanie zamówienia i komunikować się z Tobą. Używamy ich również do identyfikacji użytkownika (login klienta). Ponadto otrzymasz potwierdzenie zamówienia i wysyłki na swój adres e-mail. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie ma prawnych zobowiązań do ich przechowywania i jeśli złożyli Państwo wniosek o usunięcie, jeśli dane nie są już wymagane do realizacji celu, dla którego były przechowywane lub jeśli ich przechowywanie nie jest dozwolone z innych powodów prawnych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, biorąc jednocześnie pod uwagę potrzebę odpowiedzi na Państwa zapytania lub rozwiązania potencjalnych problemów, spełnienia wymogów wynikających z obowiązującego prawa, rozpatrzenia wszelkich roszczeń prawnych/skarg, a także dla celów archiwalnych.

Oznacza to, że możemy i musimy przechowywać Państwa dane osobowe przez rozsądny okres czasu po Państwa ostatniej interakcji z nami. Gdy zebrane przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne, zniszczymy je w bezpieczny sposób. Możemy przetwarzać dane dla celów statystycznych. W takich przypadkach dane zostaną jednak zanonimizowane.

2.3.1 INTEGRACJA ZNAKU ZAUFANIA “TRUSTBADGE” DLA ZAUFANYCH SKLEPÓW

Znak jakości Trusted Shops jest zintegrowany na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych ocen, a także w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu przez nich zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Odznaka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, stanowi ofertę Trusted Shops GmbH.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i operatora wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub zarejestrowali się już Państwo w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

2.3.2 KORZYSTANIE Z HOTJAR

Używamy Hotjar (Located: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), narzędzie analityczne i opiniotwórcze typu all-in-one, które pokazuje zachowanie i opinie użytkowników strony internetowej. Za pośrednictwem Hotjar analizujemy informacje zwrotne od użytkowników (takie jak kliknięcia, ruchy myszy, wysokość przewijania itp.) w celu ulepszenia naszej strony internetowej pod względem funkcjonalności i doświadczenia użytkownika oraz ułatwienia korzystania z niej. Informacje o wizycie na stronie internetowej wygenerowane przez “kod śledzenia” i “cookies” są przekazywane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

Informacje te mogą być gromadzone przez “kod śledzenia” na urządzeniu końcowym i przeglądarce użytkownika:

Adres IP Państwa urządzenia końcowego (jest on gromadzony i przechowywany w formie anonimowej).
Wielkość ekranu urządzenia końcowego
typ terminala (indywidualne identyfikatory terminala) i informacje o przeglądarce
Lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
preferowany język podczas przeglądania strony.
Te dane dziennika mogą być gromadzone za pomocą “kodu śledzenia”:

domena odsyłająca
odwiedzane strony
położenie geograficzne (tylko kraj)
preferowany język podczas przeglądania strony internetowej
data i godzina wejścia na strony witryny
W każdej chwili możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Hotjar na tej stronie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

Można również aktywować funkcję “Do not track” w ustawieniach wszystkich popularnych przeglądarek. W ten sposób automatycznie informują Państwo wszystkie odwiedzane strony internetowe, że nie wyrażają zgody na przechowywanie Państwa danych.

Politykę prywatności Hotjar Ltd. można znaleźć na stronie:
https://www.hotjar.com/privacy/

2.4 WYKORZYSTYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA DO CELÓW PROMOCYJNYCH

Poza przetwarzaniem danych w celu realizacji zakupów dokonanych przez użytkownika w NORSAN, wykorzystujemy je również do komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego zamówień, konkretnych produktów lub promocji marketingowych oraz do polecania produktów lub usług, które mogą go zainteresować. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych, w całości lub w części, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Do tego celu wystarczy wiadomość na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, telefon, faks, list).

2.4.1 BIULETYN INFORMACYJNY

W celu wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. wyślemy Państwu newsletter drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzą Państwo, że chcą Państwo aktywować usługę newslettera. Następnie wyślemy Ci e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie na link zawarty w tym e-mailu. Jeśli później nie będą Państwo chcieli otrzymywać od nas biuletynów, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Do tego celu wystarczy wiadomość w formie tekstowej na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, telefon, faks, list). Oczywiście w każdym newsletterze znajdziesz również link do rezygnacji z subskrypcji.

2.4.2 REKOMENDACJE PRODUKTOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, FAKSU LUB POCZTY

Jako klient (nabywca produktu lub usługobiorca) firmy NORSAN, będziesz od czasu do czasu otrzymywał od nas pocztą elektroniczną, faksem lub listownie rekomendacje produktów. Rekomendacje produktów otrzymają Państwo od nas niezależnie od tego, czy zapisali się Państwo do newslettera. Naszym celem jest dostarczenie Ci informacji o produktach z naszej oferty, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twoich ostatnich zakupów u nas. W ten sposób ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów lub wiadomości promocyjnych, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Do tego celu wystarczy wiadomość na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, telefon, faks, list). Oczywiście w każdym e-mailu znajdziesz link do rezygnacji z subskrypcji.

2.4.3 KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI

W przypadku kontaktu z NORSAN (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), dane użytkownika będą przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań.

2.4.4 KONKURSY I BADANIA OPINII PUBLICZNEJ

W przypadku konkursów, wykorzystujemy Twoje dane w celu powiadomienia Cię o wygranej. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych warunkach uczestnictwa dla danego konkursu. Państwa odpowiedzi na ankiety nie będą udostępniane osobom trzecim ani publikowane. NORSAN wykorzystuje i przetwarza moje dane osobowe do badania opinii dla własnych celów. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych do badania opinii, w całości lub w odniesieniu do określonych działań, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Do tego celu wystarczy wiadomość na dane kontaktowe wymienione w punkcie 1 (np. e-mail, telefon, faks, list). Oczywiście w każdym e-mailu z ankietą znajdziesz link do rezygnacji z subskrypcji.

3.COOKIES

Akceptacja plików cookies nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że nasza strona internetowa i usługi będą miały ograniczoną funkcjonalność, jeśli nie pozwolisz nam ustawić plików cookie.

Co to są ciasteczka? Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa nośniku danych i które zapisują pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zasadniczo rozróżniamy 2 różne rodzaje plików cookie, tzw. sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz tymczasowe/stałe pliki cookie, które są przechowywane na nośniku danych przez dłuższy czas lub bezterminowo. Przechowywanie danych pomaga nam odpowiednio kształtować nasze strony internetowe i oferty oraz ułatwia korzystanie z nich, np. poprzez przechowywanie określonych wpisów, aby nie trzeba było ich powtarzać.

Jakich plików cookie używa NORSAN? Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (koniec sesji) (stąd pliki cookie sesji). Pliki cookie sesji są potrzebne na przykład do zaoferowania użytkownikowi funkcji koszyka na kilku stronach. Ponadto używamy również plików cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika. Przy ponownych odwiedzinach automatycznie rozpoznaje się, że użytkownik był już u nas oraz jakie wpisy i ustawienia preferuje. Te tymczasowe lub stałe pliki cookie są przechowywane na dysku twardym i usuwają się po określonym czasie. Pliki te służą w szczególności do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Dzięki tym plikom możliwe jest np. otrzymywanie na stronie informacji dostosowanych do Państwa zainteresowań. Jedynym celem tych plików cookie jest jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do Państwa życzeń i sprawienie, aby surfowanie po naszej stronie było dla Państwa jak najbardziej komfortowe.

Jakie dane są przechowywane w plikach cookies? W plikach cookies wykorzystywanych przez NORSAN przechowywane są wyłącznie dane pseudonimowe. Po aktywacji pliku cookie przypisywany jest mu numer identyfikacyjny i nie następuje przyporządkowanie Państwa danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego. W pliku cookie nie są zapisywane imię i nazwisko użytkownika, adres IP ani podobne dane, które umożliwiłyby przyporządkowanie pliku cookie do użytkownika. W oparciu o technologię cookies otrzymujemy jedynie pseudonimizowane informacje, np. o tym, które strony naszego sklepu są odwiedzane, jakie produkty są oglądane itp.

Co to jest Onsite Targeting? W serwisach NORSAN dane zbierane są w oparciu o technologię cookies w celu optymalizacji reklam i całej oferty internetowej. Dane te nie służą do identyfikacji użytkownika, lecz są wykorzystywane wyłącznie do pseudonimowej oceny korzystania ze strony internetowej. Państwa dane w żadnym momencie nie będą łączone z danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Technologia ta umożliwia nam przedstawianie Państwu reklam i/lub specjalnych ofert i usług, których treść opiera się na informacjach uzyskanych w związku z analizą strumienia kliknięć (np. reklamy, które koncentrują się na fakcie, że w ciągu ostatnich kilku dni oglądano tylko produkty Kids). Naszym celem jest uczynienie naszej oferty internetowej jak najbardziej atrakcyjną dla Państwa i przedstawienie Państwu reklam odpowiadających Państwa zainteresowaniom.

Czy istnieją również pliki cookie stron trzecich (tzw. pliki cookie stron trzecich)? NORSAN korzysta z wielu partnerów reklamowych, którzy pomagają uatrakcyjnić ofertę internetową i strony internetowe, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS czy grafiki z innych witryn. Zakłada to zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) odbierają adres IP użytkownika. Ponieważ bez adresu IP nie bylibyście w stanie przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści. Nie mamy jednak kontroli nad tym, czy zewnętrzny dostawca zapisuje adres IP, np. w celach statystycznych. O ile nam wiadomo, poinformujemy o tym użytkowników. Dlatego podczas odwiedzania witryny na Twoim dysku twardym zapisywane są również pliki cookie firm partnerskich. Są to tymczasowe/stałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po określonym czasie. Pliki cookie naszych firm partnerskich zawierają wyłącznie dane pseudonimowe, w większości nawet anonimowe.

Retargeting Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane technologie retargetingu. Wykorzystujemy te technologie, aby oferta internetowa była dla Ciebie bardziej interesująca. Technologia ta umożliwia skierowanie reklam do internautów, którzy wykazali już zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam jest zazwyczaj bardziej interesujące dla internautów niż reklamy, które nie mają takiego osobistego odniesienia. Wyświetlanie tego materiału reklamowego na stronach naszych partnerów opiera się na technologii plików cookie i analizie poprzedniego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy jest całkowicie pseudonimowa. Żadne profile użytkowania nie zostaną połączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie tak zwanych plików cookie, a tym samym na zbieranie, zapisywanie i wykorzystywanie Twoich danych dotyczących użytkowania. Twoje dane będą również przechowywane w plikach cookie po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być ponownie wywołane, na przykład podczas następnej wizyty na stronie internetowej. Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając przyjmowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Jak możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie?

W swojej przeglądarce możesz ustawić, że przechowywanie plików cookie będzie akceptowane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Jeśli chcesz akceptować tylko pliki cookie NORSAN, ale nie pliki cookie naszych dostawców usług i partnerów, możesz wybrać ustawienie w przeglądarce „blokuj pliki cookie innych firm”. Z reguły funkcja pomocy na pasku menu przeglądarki internetowej pokazuje, jak odrzucić nowe pliki cookie i jak wyłączyć pliki cookie, które już zostały odebrane. Zalecamy, aby zawsze całkowicie się wylogować po zakończeniu korzystania z komputerów współdzielonych, które są ustawione na akceptowanie plików cookie i plików cookie flash.

Tutaj możesz zarządzać ustawieniami plików cookie dla naszej witryny. Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do odwiedzenia naszej strony internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że nasza strona internetowa i usługa mają ograniczoną funkcjonalność tylko wtedy, gdy nie zezwalasz nam na ustawianie plików cookie.

[borlabs-cookie type = ”btn-cookie-preference” title = „Zmień ustawienia cookies” /]

4. PLIKI LOGÓW

Przy każdym wejściu na strony NORSAN dane dotyczące użytkowania są przekazywane przez daną przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika, tzw. plikach dziennika serwera. Zapisy danych przechowywane w tym procesie zawierają następujące dane: Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawca usługodawcy żądającego dostępu. Adresy IP użytkowników są po użyciu usuwane lub anonimizowane. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że poszczególnych danych o okolicznościach osobistych lub faktycznych nie można już przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub można je przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu, kosztów i pracy. Takie zapisy danych w plikach logów są przez nas analizowane w formie zanonimizowanej w celu dalszego udoskonalania naszej oferty i serwisu NORSAN, uczynienia go bardziej przyjaznym dla użytkownika, szybszego wyszukiwania i usuwania błędów oraz kontroli przepustowości serwerów. Na przykład, możemy określić, w jakich godzinach witryna NORSAN cieszy się szczególną popularnością i dostarczyć odpowiednią ilość danych, aby zapewnić jak najszybsze dokonanie zakupu przez użytkownika. Ponadto, dzięki analizie plików dziennika, możemy również szybciej identyfikować i korygować ewentualne błędy w serwisie NORSAN.

ANALIZA WEB
5.1 GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje zbierane przez cookie o korzystaniu z naszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zwracamy uwagę, że na naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod “gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP). Z naszej inicjatywy Państwa adres IP jest więc rejestrowany przez Google tylko w formie skróconej, co zapewnia anonimowość i nie pozwala na wyciąganie wniosków na temat Państwa tożsamości. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Przekazywanie tych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w ramach zleconego przetwarzania danych. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z Państwa korzystaniem z tych stron internetowych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych można znaleźć pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.2. ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE ADWORDS

Korzystamy z internetowego programu reklamowego “Google AdWords” oraz, w ramach Google AdWords, z funkcji śledzenia konwersji. Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.
Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony internetowe w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że kliknął on na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości, aby pliki cookie mogły być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Tutaj klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników.
Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w Państwa przeglądarce (opcja dezaktywacji). Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronach: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

5.3 Zoho SalesIQ

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, anonimowe dane użytkowe są zbierane za pomocą usługi ZOHO SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ używa tak zwanych “cookies”, które umożliwiają analizę naszej strony internetowej. Pliki te zbierają również informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, z jakiej strony przyszedł użytkownik, ile razy odwiedził stronę i jak długo na niej przebywał. Możesz zapobiec temu “śledzeniu” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Dane te przechowujemy wyłącznie do celów statystycznych. W celu zapewnienia anonimowości adresy IP są skracane o ostatnie cyfry w zakresie określonym przepisami.

Zoho posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Polityka prywatności i polityka plików cookie Zoho Corporation znajdują się pod następującymi linkami:
https://www.zoho.com/de/privacy.html
https://www.zoho.com/de/privacy/cookie-policy.html

Przetwarzanie danych wprowadzonych za pośrednictwem czatu odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

6. Narzędzie rekomendacji

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ Twój znajomy (po konsultacji z Tobą) chciałby wysłać Ci rekomendację dotyczącą naszej strony. W tym celu Twój znajomy podał Twój adres e-mail na naszej stronie. W tym przypadku Twój adres e-mail będzie oczywiście przetwarzany przez nas w formie zaszyfrowanej wyłącznie w celu wysłania Ci wiadomości e-mail zawierającej Twój kupon rabatowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), aby wysłać Państwu voucher.

7. PIKSEL KONWERSJI NA FACEBOOKU

Za Państwa zgodą NORSAN wykorzystuje tzw. “piksele konwersji” firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (w skrócie “Facebook”). Umożliwia to śledzenie zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej po kliknięciu lub wywołaniu przez niego reklamy na Facebooku. Służy to do pomiaru skuteczności reklam i ich oceny w celach statystycznych i marketingowych oraz, w razie potrzeby, do optymalizacji reklam w przyszłości. Dane zebrane w tym procesie nie są dla nas z reguły danymi osobowymi, lecz anonimowymi – to znaczy, że nie możemy ich przyporządkować do konkretnej osoby. Facebook jednak przechowuje i przetwarza te dane, o czym informujemy poniżej, zgodnie z naszym stanem wiedzy: Jestem świadomy używania Piksela Konwersji przez Facebook. Jeśli masz mniej niż 13 lat, poproś swojego prawnego opiekuna o zgodę. W związku z tym Facebook może nawiązać połączenie z odpowiednimi profilami użytkowników. Facebook może również wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą danych osobowych (dostępną pod adresem https://www.facebook.com/policy). Facebook i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy na Facebooku i poza nim, korzystając z tych danych i mogą w tym celu przechowywać pliki cookie na komputerach użytkowników. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić takiemu wykorzystaniu ze skutkiem na przyszłość poprzez dezaktywację plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki.

8.BEZPIECZNA TRANSMISJA DANYCH

Twoje dane osobowe są przez nas bezpiecznie przesyłane za pomocą szyfrowania. Dotyczy to zarówno Twojego zamówienia, jak i logowania klienta. Używamy do tego systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione.

9.INFORMACJE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych nasi klienci mają m.in. prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nich danych, jak również, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia danych. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych. Aby mieć pewność, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, prosimy o przesłanie prośby pocztą elektroniczną lub tradycyjną, wyraźnie się identyfikując, na adres:

NORSAN Polska Sp. z o.o.

Kazimierza Królewicza 2n/U1

71-552 Szczecin

Telefon: +48 793 792 369

E-mail:  info@norsan-omega.pl