Odpowiedzialność społeczna NORSAN
MenuMenu

Odpowiedzialność społeczna NORSAN

… wspieramy organizacje non-profit i angażujemy się w ochronę mórz i wód oceanów

Odpowiedzialność za morza i wody oceanów

Jako wiodący dostawca olejów omega-3, uważamy światowe zasoby rybne za zasoby, które należy chronić w sposób zrównoważony.

Tylko dzięki zachowaniu siedlisk morskich mogą one służyć jako źródło pożywienia dla przyszłych pokoleń. Dlatego uważamy, że naszym naturalnym obowiązkiem jest wzięcie odpowiedzialności i przyczynienie się do ochrony mórz i wód.

Z każdego sprzedanego produktu NORSAN, 5 centów trafia do organizacji charytatywnych, które są aktywnie zaangażowane w ochronę i zachowanie bioróżnorodności w naszych morzach i wodach.

Podobnie, zebraliśmy wszystkie różnice cenowe wynikające z obniżenia podatku VAT w drugiej połowie 2020 roku (z 19% do 16%) i zamienimy je na kolejny pakiet darowizn na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu będziemy mogli wspierać kolejne organizacje charytatywne.

Bardzo dziękujemy za zaufanie do naszych produktów, a tym samym za wsparcie naszego projektu.

Z pozdrowieniami z Berlina,
Twoja Załoga NORSAN

Wspieramy następujące organizacje:

Plasic Bank Foundation (Germany)

Plastic Bank Foundation Germany jest charytatywnym ramieniem Plastic Bank Recycling Corporation, która została założona jako przedsiębiorstwo społeczne w 2013 roku, aby ograniczyć zanieczyszczenie oceanów plastikowymi odpadami.
Organizacja non-profit wspiera rozwijający się globalny społeczny system recyklingu tworzyw sztucznych poprzez działania uświadamiające i szkoleniowe na temat recyklingu tworzyw sztucznych. Ważnym obszarem pracy są również programy zapewniania środków do życia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się.

Stowarzyszenie Küste gegen Plastik e.V. nie uważa, aby wystarczyło tylko zebrać odpady z tworzyw sztucznych. Produkcja tworzyw sztucznych musi zostać ograniczona. Jak można to zrobić? Istnieje wiele kampanii, które mają na celu zmianę indywidualnych zachowań. To jest dobre i bardzo ważne. Każdy musi podejmować dobre decyzje w granicach swoich możliwości. W celu zapewnienia, że w przyszłości na półkach znajdziemy mniej tworzyw sztucznych, stowarzyszenie chciałoby uwrażliwić producentów produktów poprzez aplikację ReplacePlastic dla smartfonów i zachęcić ich do ponownego przemyślenia idei produkcji ich produktów w jak największym stopniu bez tworzyw sztucznych. Z aplikacją ReplacePlastic App każdy może szybko i łatwo powiedzieć producentom produktów, że chce opakowanie bez plastiku.

Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft

Największym projektem FÖRDERVEREIN Nationalpark Boddenlandschaft e.V. jest “MeeresBürger”. Sieć MeeresBürger realizuje ideę “Edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. Uczy to dzieci, młodzież i dorosłych, jak myśleć i działać w sposób zrównoważony. Umożliwia ludziom podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości i ocenę, w jaki sposób ich własne działania wpłyną na przyszłe pokolenia lub życie w innych regionach świata.

 

everwave

Oprócz edukacji ekologicznej w niemieckich szkołach na temat ochrony środowiska i unikania plastiku, everwave aktywnie działa na rzecz uwolnienia wód naszej ziemi od plastiku i masy odpadów. W tym celu, we współpracy z przedsiębiorstwem budowy maszyn Berky, zbudowano łódź do zbierania odpadów “CollectiX”. Przy około 20 tonach śmieci zbieranych dziennie, siła robocza jednej łodzi jest imponująca. Aby następnie móc wykorzystać zebrane odpady z tworzyw sztucznych jako cenny surowiec, na całym świecie forsują ideę ekologicznej gospodarki cyrkulacyjnej.

NABU

NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) jest największym stowarzyszeniem ekologicznym w Niemczech. NABU angażuje się na rzecz różnorodności biologicznej, ochrony nienaruszonych siedlisk, czystej wody, zdrowej gleby i zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów.

The Ocean Cleanup

Organizacja non-profit Ocean Cleanup projektuje i rozwija pasywne systemy czyszczące do oczyszczania już zanieczyszczonych oceanów i przechwytywania plastiku w rzekach zanim dotrze on do morza. Dzięki temu dwutorowemu podejściu, The Ocean Cleanup ma na celu usunięcie 90% plastiku pływającego w oceanach do 2040 roku.