Odpowiedzialność społeczna NORSAN

Wspieramy ogranizacje non – profit i angażujemy się w ochronę mórz i oceanów

Na co przekazujmemy tymczasową obniżkę podatku VAT w Niemczech

Chcemy wykorzystać pakiet bodźców gospodarczych, który obowiązuje w całych Niemczech od 1 lipca jako szansę, i razem z Państwem przekazać coś, w zamian za dobra i bogactwa jakie otrzymujemy od mórz i oceanów.

Z tego powodu różnicę w obniżeniu podatku VAT na pozostałą część roku 2020 przekażemy organizacjom non-profit, które są zaangażowane w ochronę mórz. Konkretnie oznacza to, że do końca roku przekazujemy 30 centów za każdy sprzedany produkt NORSAN, niżej wymienionym oragnizacjom.

Jesteśmy świadomi naszej szczególnej odpowiedzialności za siedliska ryb i nie możemy się doczekać kontynuacji zbierania funduszy od 1 stycznia 2021 roku. Następnie na stałe przekażemy 5 centów za każdy przedany produkt NORSAN, organizacjom non-profit w celu ochrony światowych zasobów wód i oceanów.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i liczymy na wsparcie w tym projekcie, jak również z góry dziękujemy za pomoc.

Pozdrowienia z Berlina,
Wasza Załoga Joakim Graff & NORSAN

Wspieramy następujące organizacje:

Stowarzyszenie Küste gegen Plastik e.V. nie uważa, aby wystarczyło tylko zebrać odpady z tworzyw sztucznych. Produkcja tworzyw sztucznych musi zostać ograniczona. Jak można to zrobić? Istnieje wiele kampanii, które mają na celu zmianę indywidualnych zachowań. To jest dobre i bardzo ważne. Każdy musi podejmować dobre decyzje w granicach swoich możliwości. W celu zapewnienia, że w przyszłości na półkach znajdziemy mniej tworzyw sztucznych, stowarzyszenie chciałoby uwrażliwić producentów produktów poprzez aplikację ReplacePlastic dla smartfonów i zachęcić ich do ponownego przemyślenia idei produkcji ich produktów w jak największym stopniu bez tworzyw sztucznych. Z aplikacją ReplacePlastic App każdy może szybko i łatwo powiedzieć producentom produktów, że chce opakowanie bez plastiku.

Największym projektem FÖRDERVEREIN Nationalpark Boddenlandschaft e.V. jest „MeeresBürger”. Sieć MeeresBürger realizuje ideę „Edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. Uczy ono dzieci, młodzież i dorosłych zrównoważonego myślenia i działania. Pozwala to ludziom podejmować decyzje ważne i dobre na przyszłość i oceniać, jak ich własne działania wpływają na przyszłe pokolenia lub życie w innych regionach świata.

Organizacja ekologiczna One Earth – One Ocean e.V. (oeoo) uczynił z ochrony wód i wybrzeża swoją misję. Organizacja opracowała wieloetapową koncepcję „Morskiej zbiórki odpadów”, która ma na celu oczyszczenie wód na całym świecie z odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady plastikowe są zbierane przez specjalne statki do zbiórki odpadów, a następnie poddawane recyklingowi lub ponownie przetwarzane na olej. W przyszłości możliwe będzie odzyskanie około 900 litrów oleju z jednej tony odpadów z tworzyw sztucznych. Ponadto stowarzyszenie angażuje się na szczeblu krajowym i międzynarodowym w badania, edukację i dokumentację w zakresie odpadów morskich i mikroplastików w celu osiągnięcia zmiany w zachowaniu ludzi w odniesieniu do odpadów (plastikowych) w perspektywie średnio- i długoterminowej.

The Ocean Cleanup

Organizacja non-profit Ocean Cleanup projektuje i rozwija pasywne systemy czyszczące do oczyszczania już zanieczyszczonych oceanów i przechwytywania plastiku w rzekach zanim dotrze on do morza. Dzięki temu dwutorowemu podejściu, The Ocean Cleanup ma na celu usunięcie 90% plastiku pływającego w oceanach do 2040 roku.

NABU

NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) jest największym stowarzyszeniem ekologicznym w Niemczech. NABU angażuje się na rzecz różnorodności biologicznej, ochrony nienaruszonych siedlisk, czystej wody, zdrowej gleby i zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów.

Menu