Category: Omega-3 Total

Porcja terapeutyczna wynosi ponad 2.000 mg kwasów tłuszczowych omega-3 dziennie. Odpowiada to jednej łyżce stołowej oleju Omega-3 Total. To zalecenie dotyczące dawkowania opiera się na wartościach empirycznych z ponad 3.000 analiz kwasów tłuszczowych i dlatego jest uważane za empirycznie sprawdzone.

Dlatego dla profilaktycznej opieki nad organizmem obowiązuje stałe przyjmowanie również jednej łyżki stołowej Omega-3 Total dziennie.