Wpływ omega-3 na zdrowie serca - NORSAN Polska

Wpływ omega-3 na serce

W artykule „HS-Omega-3 Index® for Heart Failure” prof. Clemens von Schacky omawia pozytywny wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na zdrowie serca.

Wpływ Omega-3 na zdrowie serca

Niski poziom kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie człowieka wiąże się z osłabieniem mięśnia sercowego. Po dodaniu kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA mięsień sercowy nabiera siły, zmniejsza się ryzyko śmierci z powodu niewydolności serca, a osoby, które przeżyły, muszą rzadziej chodzić do szpitala. Prof. Dr. med. Clemens von Schacky wyjaśnia, w jaki sposób może przebiegać skuteczna terapia z HS-Omega-3 Index® wynoszącym około 10%.

HS-Omega-3 Index® i niewydolność serca

Przy pomocy HS-Omega-3 Index® uzyskano nowe informacje na temat znaczenia dwóch kwasów tłuszczowych omega-3, kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w niewydolności serca.

Niewydolność serca, tj. niezdolność serca do dostarczania organizmowi wystarczającej ilości krwi, występuje w dwóch postaciach: w pierwszej, serce nie może się dobrze skurczyć, więc ma ograniczoną zdolność pompowania z powodu uszkodzenia lub osłabienia mięśnia sercowego. Kwasy tłuszczowe Omega-3 mają tutaj pozytywny wpływ.

W drugiej postaci, serce nie przyjmuje dobrze krwi, ponieważ ściany serca zesztywniały. W przypadku tej postaci niewydolności serca nie zostało jeszcze naukowo udowodnione, czy kwasy tłuszczowe omega-3 mają również tutaj pozytywne działanie. W przypadku pierwszej postaci niewydolności serca wiadomo, że poziomy omega-3 były niskie na wiele lat przed rozwojem niewydolności serca. Tak więc niski poziom omega-3 jest wczesnym wskaźnikiem niewydolności serca.

Pacjenci z niewydolnością serca mają również niski poziom omega-3. Jeśli ci pacjenci otrzymują kwasy tłuszczowe omega-3, istotne aspekty choroby ulegają poprawie wraz ze wzrostem poziomu EPA i DHA w czerwonych krwinkach:

  • mięsień sercowy nabiera siły
  • zdolność mięśnia sercowego do pompowania wzrasta w średnim i długim okresie
  • serce bije trochę wolniej, ale mocniej
  • zmiany bliznowate zmniejszają się
  • zmienność bicia serca spada, co sygnalizuje mniejszą skłonność do ciężkich zaburzeń rytmu serca
  • ciśnienie krwi nieznacznie spada

Dla pacjentów i ich jakości życia ważne jest, aby EPA i DHA znacząco zwiększały wydolność fizyczną. Dla pacjentów z niewydolnością serca optymalne poziomy EPA i DHA w krwinkach czerwonych to 10% na podstawie badań opartych na HS-Omega-3 Index®. Ponadto przeprowadzono duże i długoterminowe badanie z udziałem pacjentów z niewydolnością serca, które dało przekonujące wyniki: 3494 pacjentów otrzymało 1 g EPA i DHA, podczas gdy 3481 pacjentów otrzymało placebo; czas obserwacji wynosił niecałe 4 lata. Spośród uczestników, którzy otrzymywali kwasy tłuszczowe omega-3, mniej zmarło, a ci, którzy przeżyli, mieli mniej przyjęć do szpitala z powodu niewydolności serca. Tolerancja i bezpieczeństwo kwasów tłuszczowych omega-3 były porównywalne z placebo.

Jak wiemy dzisiaj, w dużym badaniu nie osiągnięto poziomów EPA i DHA w erytrocytach na poziomie 10%, a jedynie znacznie niższe poziomy (około 7%). Opierając się na wynikach danych naukowych, wytyczne europejskich i amerykańskich towarzystw kardiologicznych zalecają leczenie niewydolności serca EPA i DHA, ale bez określania odpowiedniej dawki. Omegametrix uważa, że ​​pacjenci z niewydolnością serca i upośledzoną wydolnością mięśnia sercowego odnoszą największe korzyści z leczenia opartego na analizie i dlatego zaleca HS-Omega-3 Index® około 10% dla tych pacjentów. Jednocześnie pacjenci, którzy osiągną ten poziom, odnoszą korzyści z poprawy w typowych chorobach współistniejących niewydolności serca, takich jak depresja czy zaburzenia sprawności mózgu. Niższe wskaźniki śmiertelności, mniej pobytów w szpitalu i mniej chorób współistniejących są możliwe dzięki EPA i DHA. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​terapia jest szczególnie skuteczna, jeśli dawka EPA i DHA jest kontrolowana w oparciu o HS-Omega-3 Index® w taki sposób, aby osiągnąć docelową wartość 10%, ponieważ wtedy wszystkie pozytywne mechanizmy działania kuracji są faktycznie wychwycone.

Prof. Dr. Clemens von Schacky był głównym lekarzem kardiologii w „Medical Park Sankt Hubertus” i jest kierownikiem kardiologii prewencyjnej na Uniwersytecie w Monachium LMU. Jest ekspertem w dziedzinie kardiologii i jest bezpośrednio związany z dziedziną kwasów omega-3 w kręgach specjalistycznych.