Szczupły z omega-3 - NORSAN Polska

Szczupły z Omega-3 

Kwasy tłuszczowe Omega-3 mają pozytywny wpływ na wagę i zapobiegają stałemu przyrostowi masy ciała w starszym wieku.

Artykuł „Slim with Omega-3?” Dotyczy tego, czy regularne spożywanie ryb lub kwasów omega-3 ma wpływ na genetycznie uwarunkowaną masę ciała. Tutaj podsumowujemy wyniki amerykańskiego badania na ten temat, które ukazało się w 2019 roku w „The American Journal of Clinical Nutrition”.

Kto tego nie zna z własnego kręgu znajomych: od 40 roku życia wskaźnik na wadze idzie zwykle powoli, ale miarowo w górę. Jeden do dwóch kilogramów więcej rocznie nie jest rzadkością. Osoby dotknięte chorobą często są zagubione. Nie potrafią wyjaśnić, dlaczego ich waga rośnie z roku na rok przy przeważnie niezmienionych nawykach żywieniowych i zastanawiają się, jak można temu przeciwdziałać.

Czynniki wpływające na masę ciała

Badania naukowe pokazują, że stały przyrost masy ciała w starszym wieku jest uwarunkowany nie tylko stylem życia, ale w dużej mierze także cechami genetycznymi. Jednak coraz więcej danych sugeruje, że wysokie spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 może zmniejszyć genetyczny przyrost masy ciała.

W ramach aktualnych badań zbadano związek między indywidualnymi predyspozycjami genetycznymi osoby, a rozwojem masy ciała. Zbadano, czy wysokie spożycie ryb i / lub wysokie spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 pochodzenia morskiego może zmniejszyć genetyczny wzrost masy ciała w trakcie życia.

Korelacje między genami, a nawykowym spożyciem ryb określono łącznie u 24 000 badanych, w ramach badania zdrowia pielęgniarek (NHS), badania kontrolnego pracowników służby zdrowia (HPFS) i inicjatywy na rzecz zdrowia kobiet (WHI) przez okres ponad 6 lat, obserwowano i wszechstronnie oceniano.

Projekt badania

Genetyczne predyspozycje do nadwagi określono za pomocą genetycznego systemu punktów ryzyka. W przypadku każdego pacjenta bardziej szczegółowo zbadano te segmenty genomu, które mogą wpłynąć na stosunek masy ciała do wzrostu. Na podstawie tego badania określono indywidualną wartość ryzyka otyłości uwarunkowanej genetycznie dla każdego badanego. Wysoka wartość ryzyka oznaczała zatem, że genetyczna predyspozycja do otyłości była szczególnie wyraźna.

Ponadto badanych podzielono na 4 grupy na podstawie częstotliwości spożycia przez nich ryb lub kwasów omega-3. Grupa 1 obejmowała osoby, które spożywały ryby lub kwasy tłuszczowe omega-3 rzadziej niż raz w tygodniu. Z drugiej strony była grupa 4, która obejmowała osoby, które miały ryby lub kwasy tłuszczowe omega-3 w codziennym menu.

Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na masę ciała

W wynikach wszystkich 3 badań indywidualnych (NHS, HPFS i WHI) zaobserwowano, że wysokie spożycie ryb i kwasów tłuszczowych omega-3 osłabiło genetyczny przyrost masy ciała. Świadczyło o tym w szczególności BMI (wskaźnik masy ciała) badanych, który porównuje wagę ciała ze wzrostem badanego. Wystarczająco wysokie spożycie kwasów omega-3 i ryb miało długoterminowy pozytywny wpływ na wartość BMI.

Grupa o największym spożyciu ryb i długołańcuchowych kwasów omega-3 wykazała, że ​​wpływ genetyczny był najsłabszy. Innymi słowy, w tej grupie najmniej negatywny wpływ na długoterminowy rozwój BMI miała genetyczna predyspozycja do otyłości.

Więc czy omega-3 faktycznie sprawia, że ​​jesteś szczupła/szczupły?

W opisywanym badaniu naukowcy doszli do wniosku, że wysokie spożycie ryb lub kwasów omega-3 przeciwdziała ciągłemu przybieraniu na wadze w trakcie życia. Szczegółowo wykazano, że kwasy omega-3 osłabiają działanie genów, które powodują ten rozwój.

Kwasy tłuszczowe omega-3 z pewnością nie mogą same prowadzić do poważnej utraty wagi. Filarami terapeutycznego leczenia otyłości pozostaje aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą jednak stanowić ważny element tej terapii.