NORSAN - Badanie obserwacyjne - NORSAN Polska
MenuMenu

Badane obserwacyjne NORSAN

IWZROST WSKAŹNIKA OMEGA-3 PRZY PRZYJMOWANIU OMEGA-3 TOTAL

61% wzrost indexu omega-3 w erytrocytach poprzez suplementację olejem rybnym NORSAN Omega-3 Total

Podstawa:

Kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA są ważne dla rozwoju i funkcjonowania centralnych narządów, takich jak serce, mózg i oczy. Ponadto, wysoki indeks omega-3 jest pozytywny dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. W publikacji naukowej pod red. Albert CM „Blood levels of long-chain n-3 fatty acids and the risk of sudden death” stwierdzono, że wysoki indeks omega-3 (powyżej 8%) w porównaniu do niskiego indeksu omega-3 (poniżej 4%) może zmniejszyć ryzyko nagłego zgonu sercowego nawet o 90%.

Korzyści zdrowotne kwasów tłuszczowych omega-3 zostały zakwestionowane w niektórych badaniach naukowych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ kilka czynników ma decydujący wpływ na wchłanianie w organizmie, a tym samym na działanie kwasów tłuszczowych omega-3. Należą do nich czynniki specyficzne dla produktu, takie jak odpowiednia dawka i jakość oleju, ale także czynniki indywidualne oraz to, czy spożycie odbywa się w połączeniu z posiłkiem czy na „pusty” żołądek.

Nieścisłości wynikają w dużej mierze z faktu, że suplementacja omega-3 niekoniecznie ma pożądany wpływ na indeks omega-3. Celem nie powinno być przyjmowanie byle jakiego suplementu, ale posiadanie odpowiedniego poziomu kwasów tłuszczowych omega-3 w organizmie. Produkty NORSAN stosują to metodyczne podejście i możemy udowodnić, że nasze produkty wpływają na indeks omega-3 w zamierzony sposób.

Metodologia:

Mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w badaniu przez lekarza prowadzącego. Warunkiem uczestnictwa była wcześniejsza analiza kwasów tłuszczowych przeprowadzona przez laboratorium Omegametrix GmbH w Martiensried. Analiza kwasów tłuszczowych jest sprawdzoną i udokumentowaną metodą analityczną o wysokiej stabilności wartości analitycznych, w tym HS Omega-3 Index®. Pacjenci, którzy przyjmowali produkt omega-3 w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zostali wykluczeni z badania. Okres stosowania obserwacji ustalono na 4 miesiące (okres tolerancji od 3,5 do 5 miesięcy). W tym okresie dzienne spożycie wynosiło 8 ml preparatu NORSAN Omega-3 Total, co odpowiada dawce 2000 mg omega-3. Po 4 miesiącach przeprowadzono ponowną analizę kwasów tłuszczowych i określono HS-Omega-3 Index®. Na podstawie analizy kwasów tłuszczowych na początku i na końcu obserwacji stosowania można było dokonać oceny statystycznej wyników. Badanie trwało od 2018 do 2020 roku..

Wyniki:

Średnio Indeks Omega-3® wzrósł o 61% z poziomu wyjściowego 5,2% do Indeksu Omega-3® wynoszącego 8,4%. U 20 z 33 uczestników, wskaźnik HS Omega-3 Index® znajdował się w optymalnym zakresie ≥8% na koniec badania. Tylko u 6 pacjentów nie wykryto żadnego lub tylko niewielki wzrost HS-Omega-3-Index®. Powodem tego może być spożycie na pusty żołądek lub niespójne spożycie w okresie stosowania.

1. Clemens von Schacky. Omega-3 fatty acids in cardiovascular disease; Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 92 (2015); 41–47.
2. William S. Harris. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: A case for omega-3 index as a new risk factor; Pharmacological Research 55 (2007); 217–223.
3. Albert CM, Campos H, Stampfer MJ, Ridker PM, Manson JE, Willett WC, et al. Blood levels of long-chain n−3 fatty acids and the risk of sudden death. N Engl J Med (2002); 346: 1113–8